Σφήνα της Skroutz στο online delivery: Χτυπά e-food και deliveras

Η πλατφόρµα κάνει διαπραγµατεύσεις µε µεγάλες αλυσίδες εστίασης προκειµένου να ενταχθούν στη νέα υπηρεσία και διεκδικεί δυναµικά µερίδιο στην πίτα των 300 εκατ. ευρώ.