Προβλήματα σύνδεσης σε Facebook, Instagram, Whatsapp

Οι τρεις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Instagram και Whatsapp παρουσιάζουν πρόβλημα παγκοσμίως. Οι λογαριασμοί πολλών χρηστών σε όλο τον κόσμο αδυνατούν να συνδεθούν. Τα προβλήματα εντοπίζονται στην Ευρώπη, ενώ έχουν γίνει αναφορές για τεχνικά θέματα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ασία.