Άρχισαν οι εκκαθαρίσεις στην ΕΡΤ

Όταν αλλάζει η κυβέρνηση, εκτός της διοίκησης της ΕΡΤ οι αλλαγές παίρνουν σβάρνα μικρούς και μεγάλους.