Οι Έλληνες «κολλημένοι» στις οθόνες τους

Οι Ευρωπαίοι ξοδεύουν μεταξύ δύο και τριών ωρών μπροστά από μια οθόνη την ημέρα έξω από την εργασία.
Μια έρευνα που διεξήχθη σε 15 χώρες της ΕΕ μεταξύ 2008 και 2015 δείχνει ότι ο χρόνος εκτός εργασίας που καταναλώνουν οι ενήλικες σε δραστηριότητες σχετικές με την οθόνη, όπως η παρακολούθηση τηλεόρασης ή άλλων μέσων ενημέρωσης, η εκτέλεση παιχνιδιών σε υπολογιστή ή άλλες δραστηριότητες που βασίζονται σε οθόνη κυμαίνεται από 3 ώρες στην Ελλάδα σε μόλις δύο ώρες στην Ιταλία.
Η έρευνα καλύπτει τη ηλικιακή ομάδα 20 έως 74 ετών.
Στην Ελλάδα, το 95,1% του ερωτηθέντος πληθυσμού δηλώνει ότι ασχολήθηκε με δραστηριότητες που σχετίζονται με την οθόνη εκτός της εργασίας. Ακολούθησαν η Φινλανδία (92,9%), η Πολωνία (91,6%) και η Ρουμανία (91,5%).
Οι ερωτηθέντες από τη Γαλλία (84,2%), την Ιταλία (84,5%) και την Αυστρία (87,0%) ανέφεραν το χαμηλότερο ποσοστό του χρόνου μη απασχόλησης σε οθόνη.

Ο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ  (ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

                     ΩΡΕΣ       ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (%)

ΕΛΛΑΔΑ          3:04        95,1
ΒΕΛΓΙΟ          2:59        91,0
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ       2:51        92,5
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ    2:50        89,6
ΟΥΓΓΑΡΙΑ        2:48        90,1
ΕΣΘΟΝΙΑ         2:46        89,5
ΓΕΡΜΑΝΙΑ        2:45        89,4
ΟΛΛΑΝΔΙΑ        2:40        89,6
ΠΟΛΩΝΙΑ         2:34        91,6
ΙΣΠΑΝΙΑ         2:33        88,7
ΓΑΛΛΙΑ          2:32        84,2
ΝΟΡΒΗΓΙΑ        2:31        90,8
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ    2:31        89,0
ΡΟΥΜΑΝΙΑ        2:29        91,5
ΑΥΣΤΡΙΑ         2:19        87,0
ΙΤΑΛΙΑ          1:56        88,5

Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία σχετικά με τον χρόνο που αφιερώνουν καθημερινά οι Ευρωπαίοι για παρακολούθηση τηλεόρασης ή άλλης συσκευής.Η έρευνα καλύπτει τη ηλικιακή ομάδα 20 έως 74 ετών

ΠΗΓΗ: EUROSTAT